TIDSBILD

 

AVSÖNDRINGAR I VÄRMDÖ SKEPPSLAG

 
 
Under 1600-talet förlänades alla gårdar i Värmdö skeppslag till adelspersoner. Bilden är en detalj av en skattläggningskarta över Hjälmö ritad av    Sven Månsson    på 1630-talet, innan egendomen förlänades till Lars Cantersten1647. Lantmäteriet.

Under 1600-talet förlänades alla gårdar i Värmdö skeppslag till adelspersoner. Bilden är en detalj av en skattläggningskarta över Hjälmö ritad av Sven Månsson på 1630-talet, innan egendomen förlänades till Lars Cantersten1647. Lantmäteriet.

 

I början av 1600-talet ägde adeln nitton av de 236 ¾ mantal som låg inom Värmdö skeppslag. Femtio år senare hade de övertagit skatterätten till samtliga utom ett halvt mantal som fortfarande betalade skatt till kronan. Adelns inkomst från räntor ökade från 1 542 daler silvermynt per år till 22 170. Det var en enorm överföring av förmögenhet från kronan till privata händer och utvecklingen var densamma i hela skärgården.

Utvecklingen var likartad i hela skärgården. I Bro och Vätö skeppslag i den norra skärgården hade adeln rätt till skatten från 26 av skeppslagets 193 ¼ mantal kring sekelskiftet. Femtio år senare hade adeln tagit över skatterätten för alla gårdar.

I Frötuna och Länna skeppslag var 58 ½ av skeppslagets 269 ½ mantal frälse i början av perioden, men mot slutet fick adeln skatten från alla utom åtta som hade förts över till Norrtälje stad.

Vid reduktionen, som inleddes på 1650-talet och pågick fram till 1700, återtog kronan skatte­rätten till det mesta av vad den tidigare hade delat ut. Kronan menade att gårdarna låg på ”förbjuden amiralitetsort”, det vill säga på orter där ränteintäkterna behövdes för flottans proviantering, båtsmanshåll och styrmanshemman.

Reduktionen drabbade adeln hårt, förutom skatterätten till gårdarna blev de också av med några säterier. Generalmajoren Pontus De la Gardie skrev 1690 att han saknade bröd, öl och annat samt att han i brist på anständiga kläder inte kunde visa sig för folk.

Med tanke på tidens sedvänja att använda ett kraftigt språk ska vi nog ta den uppgiften med en stor nypa salt. Men, som historikern Axel Quist skriver: ”när han av gårdens avkastning skulle föda, kläda och löna sin stora tjänstepersonal utgörande nitton personer, blev det nog icke så mycket över för honom själv”.

INNEHAV FÖRE 1600. GÅRD, MANTAL OCH INNEHAVARE

Barnvik      1  Gyllenhorn
Dragede      1  Örnflycht
Fagreholm       1  Oxenstierna
Hemmestatorp   1  Kafle
Norrsunda      1  "
Häsleby       1  Bååt-Snakenberg
Norrnäs       2   "
Södernäs     1  "


DONATIONER EFTER 1600. GÅRD, MANTAL OCH MOTTAGARE

1605
Mölnvik 1 Eketrä
Mörtnäs 1 "
Brunn 3 "

1606
Brunnsnäs 1 "
Hemmesta 3 "
Norrviken (Fbro) ½ Eketrä
Tottkällan ¼ "
Bolby 3 Tegel
Grinda 1 "
Grundvik 1 "

1608
Herrvik 1 Eketrä
Kummelnäs ¾ "
Myttinge 2 "
Ramsö 2 "
S Stavsudda 1 "

1612
Marum 2 Tegel
Ramsmora 1 "
Stensvik 1 "
Ström 1 "
Tranvik 2 "
Örsjö 1 "

1625
Edslösa 1 C. Fleming
Träskö 1 "

1629
Fjällsvik 1 Slots

1635
Backeböl 1 Bure
Björknäs 1 "
Kil ½ "
Mensätra 1 "
Rensätra 1 "
Skarpnäs ½ "
Tollarö 1 "
Fågelbro 2 "
Strömma ¾ "
Kalvsvik 1 "

1638
Brevik 1 Oxenstierna
Galleke 1 "
Fagerdala 1 "
Lilla Barnvik ½ "
Mor ¾ "
Nora 1 "
Tuna 3 "
Fågelvik 2 "
Skenora 1 "
Björkvik ½ "
Skräflan ¼ "

1641
Dragboda ½ Torstensson
Gärdsvik 3 "
Hästede 1 "
Inneby 2¾ "
Lervik 2 "
Mellansjö 2½ "
Mörtsunda 3¾ "

1641 (forts)
Mörtö 1 Torstensson
Nolsjö 1 "
Nolvik 2¾ "
Sillinge 2 "
Sundvik 1 "
Åsätra 2 "
Väsby 2 "
Ösby 3 "
Väsby 2 "
Kårboda 1 "

1642
Evlinge (Inga) 2 Rodersköld

1645
Velamsund 1½ Sneckenfelt
Evlinge (V-ö) 1 Blixencron
Karklö 1 "
Löknäs 1 "
Värmgärde 1 "
Lilla Kårnäs ½ "
Rindö 2 Klöfverskjöld
Skarpö 1 "

1646
Hässelmara 1 Ryning
Återlöga ¼ "
Ölvik (Bergvik) 1 "
Bullandö 2 "
Saltarö 2 "
Vretland 1 Oxenstierna
Betsede ¾ "
Nyvarp 1 "
Alsvik (Svartsö) 1 "
Brottö 1 "
Lådna 2 "
Självik 1 "
Svartsö by 2 "

1647
Småris ½ Blixencron
Evlinge (Väsby) 2 "
Kopparmora ½ "
Malma 2 "
Gällnö 1 Cantersten
Hjälmö 1 "
Söderhåva 1 "
Löka 1½ "
Bolvik 2 "
Löknäs 1 "
Vårholma 1 "
Hummelmora 1 "
Fjällsvik 1 "

1649
Långsunda 1 Falkenberg
Väsby (V-ö) 2½ Strussflycht

1650
Argboda ¾ Bonde
Hummelboda ½ "
Skaft 1 "
Skarpö 1 "
Sollenkroka 2 "
Tranvik 1 "
Överby 1¾ "


Köp efter 1600. Gård, mantal och köpare

 

1624
Eke           1     Bagge
Kråkelund         ½    "

1638
Skälsmara         2    Langman
Lillsved         1    Fleming
Vreta           ¾      "
Västra Skägga   1     "
Östra Skägga      1    "

1641
N. Stavsudda      2     Fleming
Ösby (Lj-ö)     1    Rosensköld
Aspvik           1    Oxenstierna
Knarrnäs      ½      "
Kårboda       1    "
Mörby (Orminge)   1    "
Västra Ekedal    ¾    "
Östra Ekedal    1    "
Tjustvik      ½     "
V. Älvsala      1½     De la Gardie
Bölan         ¼     Silfverstierna
Lilla Kovik      ½     "

1645
Älvsby         1     Fleming
Björnö          1     "
Enkärret       ½      "
Säby        3½      "
Södra Lagnö     1     "

1646
Boda           1     Oxenstierna
Höl            ½      Gyldenklou

1646 (forts)
Berg          4   Gyldenklou
Långvik       1½   "
Harö          2   "
Södermöja       ¾   "
Stavsnäs      1  "
Gällnö       2½   Knut Posse
Gällnönäs      ¼   "
Djurö         1½   Fleming
Långvik (Inga)    1  "
Norrhåva      1   Fleming
Rävsjö        1  "
Ede             2   "
Bodatorp        ¼   "
Eknö          1  Torstensson
Långvik (Rumbo)     1  "
Lerkila           1  "
Vitträsk         1  "
Norrsunda          1  "
Södersunda     1½   "
Styrsvik          ½   "
Solberga        ½   "
Söderby          1  "
Husarö        1½   "
Äpplarö          1  "
Ingmarsö        4   "

1648
Högbena           1   Stenbock
Skärmarö        1   Blixencron

1652
Ö Älvsala     1½   Gyldenklou


BYTESGODS EFTER 1600. GÅRD, MANTAL OCH MOTTAGARE

1640
Farsta      1¾    Oxenstierna
Norra Lagnö    1   "
Långsunda      1   "

Skevik         1   Oxenstierna
Stora Kovik    1   "
Embarboda      1   "
Ösby          1   "


LIVSTIDS FÖRLÄNINGAR EFTER 1600. GÅRD, MANTAL OCH MOTTAGARE

1644
Kårnäs        1   C. Nilssons änka
Sund          1   F. Holländare

1645
Lämshaga      2   Strusshielm

1646
Uppeby         1   E. Rasmusson
Gottholma        1   B. Jönssons änka