TIDSBILD

 

VÄXTVÄRK

 
Riddarhuset i Gamla stan byggdes på initiativ av Axel Oxenstierna på 1600-talet för att samla och organisera adeln. Det låg mitt emellan slottet och Riddarholmen, där adelspalatsen byggdes. Målning av Ferdinand Tollin 1841. Stadsmuseet.

Riddarhuset i Gamla stan byggdes på initiativ av Axel Oxenstierna på 1600-talet för att samla och organisera adeln. Det låg mitt emellan slottet och Riddarholmen, där adelspalatsen byggdes. Målning av Ferdinand Tollin 1841. Stadsmuseet.

Adeln hade ensamrätt till alla högre positioner inom statens förvaltning. I takt med att Sverige organiserades och utvecklades uppstod en skriande brist på adelsmän som kunde sköta tjänsterna. För att avhjälpa denna brist utsågs allt fler vanliga män till adelspersoner. I tabellen anges hur många nya släkter som fick adelskap under regenterna mellan 1560 och 1719.