OM

UTSTÄLLNINGEN

 
 

1719 är en digital utställning om anfallet mot Stockholms skärgård 1719 som huvudsakligen baseras på innehållet i boken Brända hemman Roslagen.

 

LÄNKAR

Boken Brända hemman Roslagen

Boken Brända hemman Roslagen

1719 liknar inte andra utställningar som du har besökt. Den finns bara på nätet, men är helt gratis och är dessutom öppen tjugofyra timmar per dag, sju dagar i veckan, året runt. Och du slipper trängas.19 liknar inte andra utställningar som du har besökt. Den finns bara på nätet, men är helt gratis och är dessutom öppen tjugofyra timmar per dag, sju dagar i veckan, året runt. Och du slipper trängas.

1719 är en digital utställning med fyra teman – eller rum – som beskriver bakgrunden till det ryska anfallet mot Stockholms skärgård för 300 år sedan och vilka konsekvenserna var: Det gyllene århundradet, Stora nordiska kriget, Anfallet samt De brända öarna. Länkat till dessa teman finns fördjupningar och tidsbilder med berättelser, anekdoter och fakta som ger en bild av livet i skärgården för 300 år sedan.

Utställningen blir bäst om du använder en surfplatta, men även dator fungerar bra.

Projektet syftar till att uppmärksamma skärgårdens historia och kultur genom berättelser och fakta kring anfallet 1719. Innehållet finns tillgänglig på internet under hela 2019, främst för visning på surfplatta, men den kan även besökas med dator. Hembygdsföreningar, museer och andra aktörer i skärgården erbjuds att använda utställningen kostnadsfritt.

Utställningen baseras huvudsakligen på innehållet i boken Brända hemman Roslagen, kompletterat med en översiktlig och preliminär kartläggning av händelserna längre söderut, ned till Landsort. Dessutom använder utställningen fler bilder än vad som har fått plats i boken.

Sammanfattningar av utställningens fyra rum finns även som nedladdningsbara dokument som kan skrivas ut i form av affischer eller rollups. Affischerna är i formatet 70 X 100 cm i pdf.

Alla underlag har tagits fram av Gunnar Lind och projektet har finansierats genom stöd från Stockholms läns landsting. Innehållet får användas fritt men 1719/Brända hemman måste anges som källa.