TIDSBILD

 

HOLSTEIN-GOTTORP

 
Karl XII:s syster Hedvig Sofia gifte sig med hertigen Fredrik IV av Holstein-Gottorp 1698 men blev änka och regent över hertigdömet redan 1702. Hon avled själv av smittkoppor 1708, endast 27 år gammal..Porträtt av David von Krafft, Nationalmuseum.

Karl XII:s syster Hedvig Sofia gifte sig med hertigen Fredrik IV av Holstein-Gottorp 1698 men blev änka och regent över hertigdömet redan 1702. Hon avled själv av smittkoppor 1708, endast 27 år gammal..Porträtt av David von Krafft, Nationalmuseum.

 

Banden mellan Sverige och det lilla hertigdömet i gränsområdet mellan Danmark och Tyskland var mycket starka. Ätten Holstein-Gottorp härstammade från Gustav Vasa och Karl X Gustavs maka, Hedvig Eleonora, kom därifrån. Karl XII:s äldre syster, Hedvig Sofia, gifte sig med hertigen, Fredrik, som var god vän till Karl.

Vänskapen mellan Sverige och hertigdömet grundade sig även i strategiska frågor. För Sverige var det viktigt att ha goda kontakter för att på så sätt kunna hota danskarna från söder. För Holstein-Gottorp var Sverige en stark bundsförvant mot Danmark, som gärna ville införliva hertigdömet i det danska riket.

När Karl XII:s tronföljare Fredrik av Hessen dog utan arvinge (men med många oäkta barn) intogs den svenska tronen av Adolf Fredrik från Holstein-Gottorp.