TIDSBILD

 

NYA REGENTER

 
Efter Karl XII:s död i november 1718 tog hans syster Ulrika Eleonora över kronan och ville dela tronen med sin man, Fredrik av Hessen. Målning av Georg Engelhard Schröder, Nationalmuseum.

Efter Karl XII:s död i november 1718 tog hans syster Ulrika Eleonora över kronan och ville dela tronen med sin man, Fredrik av Hessen. Målning av Georg Engelhard Schröder, Nationalmuseum.

 

Ulrika Eleonora föddes 1688 på Stockholms slott som yngsta barn till Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora den äldre. Hon var därmed syster till Karl XII och den livligare och mer begåvade Hedvig Sofia.

Hennes barn- och ungdom präglades av att hon förbisågs av alla. Så snart hon var giftasvuxen fick hon likafullt många friare, bland dem den tyske prinsen Fredrik av Hessen. Han bad om hennes hand 1710 men deras trolovning tillkännagavs inte förrän 1714 och giftermålet skedde i mars 1715.

Långt dessförinnan hade hon blivit en makt att räkna med då hon under långa tider var den enda myndiga och närvarande medlemmen av kungahuset. Den äldre systern dog 1708 och brodern Karl var borta mellan 1700 och 1715. Efter Karls död 1718 ansåg hon sig ha arvsrätt till tronen och utropade sig själv till drottning, trots att rådet arbetade för att avskaffa arvsrätten.

Saken löstes genom att Ulrika Eleonora avsade sig sin arvsrätt och valdes till drottning sedan hon även accepterat den nya regeringsform där mak­tens tyngdpunkt låg hos riksdagen. Hon krön­tes i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719.

Det var Ulrikas önskan att dela tronen med sin gemål Fredrik av Hessen, men ständerna motsatte sig detta. Först 1720 valdes Fredrik till kung och då på villkoret att Ulrika nedsteg från tronen. Paret fick aldrig några barn tillsammans, men Fredrik hade fyra barn med Hedvig Taube, dotter till befälhavaren av Stockholmseskadern och Sveriges första officiella “mätress”.