TIDSBILD

 

TSAR PETERS MANIFEST

 

Att sprida propaganda till motståndarens befolkning är inget nytt i krigföring. Tsar Peters ombud Andrej Osterman spred hundratals exemplar av Peters manifest i Stockholm strax innan invasionen och de sattes upp på alla kyrkor som galärflottan hittade.

 

De första raderna i tsar Peters femsidiga manifest som spreds i Stockholms skärgård under den ryska aggressionen. Två exemplar bevarades, det ena från kyrkan i Harg i norra Uppland och det andra från Herrhamra på Torö i södra skärgården.

Manifestet beskriver hur god tsaren är och att hans motiv till angreppet var att uppnå fred. Han lägger hela skulden för anfallet på den svenska regeringens ovilja att förhandla och gå med på hans storsinta villkor. Han uppmanar också den svenska befolkningen att vända sig emot kronan.

Liknande krigspropaganda har i alla tider spridits för att underminera försvaret hos den som angrips och det sker än idag med olika metoder. Nu sprids budskapen med flygplan och sociala medier, men det är i grund och botten samma strategi.

Bortsett från uppgifter om några desertörer i Norrköping finns inga tecken på att allmogen skulle ha hörsammat Peters uppmaning att göra revolt mot kungahuset. Däremot har formuleringen att ryssarna genomförde anfallet för att tvinga Sverige till fred blivit populär och levt kvar bland svenska historieskrivare, ibland som en sorts förmildrande omständighet.

Då som nu är retoriken och propagandan en viktig del av krigföringen. Krigets syfte är ju egentligen alltid att uppnå fred – på den ena partens villkor.