TIDSBILD

 

GREVAR OCH BARONER

 
Axel Oxenstierna (1583–1654) är utan jämförelse den som betydde mest för att organisera Sverige och att ge adeln en maktbas under 1600-talet. Porträtt av Michiel Janszoon van Miereveld. Nationalmuseum.

Axel Oxenstierna (1583–1654) är utan jämförelse den som betydde mest för att organisera Sverige och att ge adeln en maktbas under 1600-talet. Porträtt av Michiel Janszoon van Miereveld. Nationalmuseum.

 

Adelskapet har sitt ursprung i det europeiska feodalväsendet och uppstod i Europa under tidig medeltid. Det består av olika titlar som kopplas till förmåner och delas ut av kronan. Ett vanligt privilegium var att adeln fick skattefrihet och hade rätt att beskatta befolkningen inom ett visst område, en förläning. Adeln blev därmed småkungar och betalade kronan genom att tjänstgöra åt kungen, ofta i krig eller som ämbetsmän.

En viktig del av adelns tillvaro var att behålla och förbättra sin maktposition i hierarkin och att utvidga sina domäner. Köp och byten av mark och förläningar var vanliga, liksom strategiska äktenskap där hemgiften kunde vara enorm för den som bytte upp sig i rang.

Adeln var en egen samhällsklass och utgjorde mellan en halv och två procent av befolkningen i Europas större länder. Samtidigt ägde de ungefär hälften av jorden. Adelskap fördes i allmänhet inte vidare av kvinnor utan gick i arv från far till son.

Systemet var särskilt utvecklat i England, Frankrike och Tyskland, där det fanns (och finns) upp till tio olika titlar med varierande privilegier och status. I Sverige är det endast grevar och friherrar som tituleras.

Greve är den högsta adliga värdigheten. Den infördes vid Erik XIV:s kröning år 1561 och totalt har 142 grevliga ätter introducerats på Riddarhuset genom åren. Idag finns 47 ätter kvar. Grevar har rätt till titeln Högvälborne.

Friherre är en titel som också infördes 1561, då nio personer upphöjdes till friherrlig värdighet. Under åren 1625–1886 introducerades 406 friherrliga ätter och idag finns 131 ätter kvar i landet. En friherre tituleras muntligt som baron, men hans hustru alltid friherrinna.