TIDSBILD

 

Kung Valdemars segelled

 
Segelbeskrivningen i kung Valdemar Sejrs jordebok, Den store Danske Encyklopædi. Klicka för att se hela    >

Segelbeskrivningen i kung Valdemar Sejrs jordebok, Den store Danske Encyklopædi. Klicka för att se hela >

De äldsta bevarade seglingsbeskrivningarna över Stockholms skärgård daterar sig från mitten av 1200-talet och finns nedtecknade i den danske kung Valdemars Sejrs jordebok. Segelleden är en del av en längre beskrivning för vägen mellan Utlängan i Blekinge och Reval i Estland.

På sträckan genom skärgården beskrivs fyra etapper: två från Landsort till trakterna av Stavsnäs och Runmarö och därifrån en led upp till Arholma – den urgamla Husaröleden – med en möjlighet till avstickare förbi Möja. Dessutom beskrivs, mer skissartat, en led som går genom hela skärgården förbi Stockholm.

Trots att beskrivningen är på latin och att det snart har gått 800 år sedan den skrevs ned, är det fortfarande lätt att känna igen de flesta öar som nämns. Något namn har fallit glömska och för något av dem är det oklart hur handstilen ska tolkas. Avstånden är angivna i veckosjöar, ett mått som ungefär motsvarade fyra sjömil, 7 420 meter.

Torö–Vindö
”Deinde thoræ. Deinde hærihamær. Deinde usque mæthelsten II. Inde usque alæsnap II. Inde usque gardø II. Inde usque windø IV et cum windø II et windø uersus austrum iacet rudmi.”
Sedan Torö. Sedan Herrhamra. Fortsätt till Mällsten 2. Till Älvsnabben 2. Vidare till Gålö. Vidare till Vindö 4 och med Vindö 2 och från Vindö mot sydöst ligger Runmarö.

Landsort–Runmarö
”Inde uthøi. Deinde mæthelsten. Deinde nutarn. Deinde olæ. Deinde ornæ. Deinde neffø. Deinde rudmi.”
Till Öja. Sedan Mellsten. Sedan Nåttarö. Sedan Ålö. Sedan Ornö. Sedan Nämdö. Sedan Runmarö.

Stavsnäs–Arholma (Husaröleden)
”Inde strømsø. Inde eldø. Inde sandø. Inde brunsø. Inde særsør. Inde husarn. Inde enlang. Inde lincer. Inde sicmar. Inde finør. Inde øslæ. Inde hoxhals. Inde widør. Inde ræfnes. Inde arnholm.”
Till Berghamn. Till Stora Jällö. Till Sandö. Till Träskö-Storö. Till Särsö. Till Husarö. Till Lagnö. Till Linken. Till Sikmarö. Till Blidö. Till Yxlö. Till Oxhalsö. Till Riddersholm. Till Räfsnäs. Till Arholma.

Runmarö–Möja
”Inde enkø. Inde hærø. Inde steflø. Inde myghi.”
Till Eknö, till Harö, till Lökaö eller Bockö, till Möja.

Landsort–Stockholm–Arholma
”Inde usque ekiholm I. Inde usque oslæsund I et per oslæsund I. Inde ikernsund I. Inde usque gardø I. Inde usque dalernsund I. Inde usque harustik I. Inde usque litle swethiuthæ I. Inde usque stokholm I. Et de litle swethiuthæ usque wiræsund I. Inde usque malægstagh I. Inde usque krampe sund III. Inde usque weddesund I. Inde usque arnholm II.”
Fortsätt till Ekholmen 1. Fortsätt till Yxlösundet 1 och med Yxlösundet 1. Fortsätt till Ekorrsund 1. Fortsätt till Gålö 1. Fortsätt till Dalarö 1. Fortsätt till Baggensstäket 1. Fortsätt till Sveriges holme 1. Fortsätt till Stockholm 1 och från Sveriges holme till Tenösund (?) 1. Till Stäksund 1. Därifrån till Nenningesund 3. Därifrån till Vätösund 1. Därifrån till Arholma 2.