DE BRÄNDA ÖARNA

 

BRÄNDA ÖAR

 

Mellan Björkö i norr och Landsort i söder brändes eller skövlades minst 934 gårdar och 19 säterier. Till detta kom otaliga torp som inte räknades in i den officiella statistiken eftersom de antingen var båtsmanstorp eller hörde till en gård som redan hade registrerats. Dessutom finns ett antal gårdar som anses ha blivit skövlade eller brända, men där det saknas officiell dokumentation.

Använd knapparna uppe till höger för att komma till listor och kartor över brända öar och gårdar i norra eller södra delen av skärgården.

BRÄNDA ÖAR