DE BRÄNDA ÖARNA

 

BRÄNDA ÖAR

 
Öar, byar och gårdar som brändes eller härjades i Stockholms skärgård

Öar, byar och gårdar som brändes eller härjades i Stockholms skärgård

 

BRÄNDA ÖAR

Mellan Björkö i norr och Landsort i söder brändes eller skövlades minst 934 gårdar och 20 säterier på ett hundratal öar och byar. Det är betydligt fler än vad som tidigare har varit känt, men mörkertalet är fortfarande stort. Till detta kom otaliga torp som inte togs med i den officiella statistiken eftersom de var båtsmanstorp eller hörde till en gård som redan hade registrerats. Dessutom finns ett antal gårdar som anses ha blivit skövlade eller brända, men där det saknas officiell dokumentation.

Grovt räknat kan vi idag identifiera minst hundra öar och tusen gårdar och andra lägenheter som hemsöktes sommaren 1719 och att cirka 10 000 personer blev hemlösa i ett slag, inklusive de tusentals flyktingar från Finland och Åland som hade sökt skydd i skärgården. Det kan jämföras med de cirka 40 000 personer som bodde i Stockholm vid samma tid, eller de 1 500 invånarna i Lund, Sveriges viktigaste universitetsstad.

Det var även ett hårt slag mot Stockholm och Mälardalen. Inte nog med att kronans och adelns inkomster minskade genom den skattefrihet som utgick till de brända gårdarna, det blev även ont om mat och ved i huvudstaden och långt in i Mälaren eftersom skärgården försörjde dem med fisk och ved.

Använd knapparna uppe till höger för att komma till listor och kartor över brända öar och gårdar i norra och södra delen av skärgården.