BRÄNDA ÖAR

 

ROSLAGEN

 
Öar, byar och gårdar som anfölls i den norra delen av skärgården.

Öar, byar och gårdar som anfölls i den norra delen av skärgården.

 

I den norra delen av Stockholms skärgård, norr om en tänkt linje mellan Åkersberga och Björkskär, brändes eller skövlades minst 462 gårdar och fem säterier. Till detta kom otaliga torp som inte räknades in i den officiella statistiken eftersom de antingen var båtsmanstorp eller hörde till en gård som redan hade registrerats. Dessutom finns ett antal gårdar som anses skövlade eller brända, men där det saknas officiell dokumentation. Nedan återges de hemman och säterier i norra skärgården som med stor säkerhet hemsöktes av ryssarna i juli och augusti 1719.