TIDSBILD

 

HAMNSTÄMMA

 
Tre män som slåss på en krog, Adriaen Brouwer, cirka 1630. Public domain

Tre män som slåss på en krog, Adriaen Brouwer, cirka 1630. Public domain

Vid hamnstämman på Huvudskär den 18 augusti 1674 anklagade hamnfogden en Anders Staffansson för det att han under ett dryckeslag i en bod skulle ha ”tilldelat en kamrat ett rejält kok stryk”. Stämman beslutade att Anders skulle betala 40 daler silvermynt i böter ”enär han årligen befinnes elak och väcker oljud”.

Tre veckor senare hölls en extrainsatt hamnstämma där hamnfogden och hans bror var de anklagade. De hade den förste september i förfriskat tillstånd överfallit och örfilat upp två ålänningar då de satt och drack öl i krögarens bod. Hamnfogdens bror hade även slagit den ene ålänningen med en stövel så att blodvite uppstod.

Stämman beslutade att fogden och hans bror, enär de ej tidigare fört bråk på skäret och inför menigheten ödmjukligen erkände sina överträdelser, skulle dömas till att endast bota med fyra daler silverpenningar och bestå hela laget med åtta kannor öl för örfilarna.