TIDSBILD

 

BYGGNADER PÅ EN GÅRD

 
Sjöbodar på Möja 1924, Ferdinand Boberg

Sjöbodar på Möja 1924, Ferdinand Boberg

 

Följande förteckning från ett relativt litet och enkelt hemman på ön Fjärdlång i Stockholms södra skärgård kan fungera som exempel på den bebyggelse som kunde uppstå kring en enda gård i början av 1700-talet. Det fanns fler än fjorton byggnader vid hemmanet, som ändå bara skattades till ett halvt mantal. Vid denna tid innebar det att dess bärkraft med viss tvekan var tillräcklig för att gården skulle kunna försörja en familj:

2 stora stugur, Camar och förstugu
4 skiöna Bodar
1 Ny Mured och Upbygd Kiälare med 2 rum
1 Fullkombl Badstugu med flere nödvändige Huus
Tröskelada med Boda Fullkombl
Fäähus med Foderlada
Fåårhuus och geethuus med 2 rum
Stall med foderlada
1 stor Foderlada med Wagns & Swijnhuus
1 Siöbod med stoor Siöbrygga