TIDSBILD

 

FREDEN

 

Partigängare runt lägerelden, illustration av Carl Larsson ur Fältskärns berättelser.

Enligt ryska källor var anfallet mot Stockholms skärgård 1719 främst ett sätt att sätta ekonomisk och psykologisk press på den svenska kronan så att svenskarna skulle kapitulera och acceptera de villkor som tsar Peter I ställde upp. Men en dal av syftet var även att kartlägga farvattnen i skärgården inför ett större angrepp mot huvudstaden 1720. Något sådant anfall kom aldrig eftersom svenskarna hade fått hjälp av den engelska flottan som skyddade skärgården. Den ryska galärflottan angrep därför Norrlandskusten hela vägen upp till Umeå.

Freden kom i alla fall till slut. Sverige slöt flera fredsavtal med sina fiender under Nordiska kriget och avtalet med Ryssland slöts i Nystad den 30 augusti 1721. Sverige fick tillbaka merparten av Finland men fisk lämna ifrån sig Livland, Estland, Ingermanland, Viborg med län, södra delen av Kexholms län samt öarna Ösel och Dagö. Ryssarna betalade dessutom två miljoner riksdaler för de finska landskap som annekterades.

Befolkningen i de svenska områden som övergick till Ryssland garanterades religionsfrihet och fick behålla sina handelsprivilegier. Ryssland fick även rätt att medla i fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen.

Den svenska befolkningen var utmattad och kraftigt decimerad av det långa kriget, pesten, svält och fattigdom. För att fira freden döpte krögaren Petter Hellberg sin nyöppnade krog på Österlånggatan 51 i Stockholm som en hyllning till freden. Sägs det. Andra menar att det redan på 1500-talet fanns en krog med detta namn på Stora Nygatan, så osvuret är som vanligt bäst.