TIDSBILD

 

SLAGET VID ILSHOLM

 
Korsningen mellan Norrtäljeviken, Vätösundet och Hattsundet på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Ilsholm ligger på kartans övre del, i det gula fältet.

Korsningen mellan Norrtäljeviken, Vätösundet och Hattsundet på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Ilsholm ligger på kartans övre del, i det gula fältet.

Liksom på många andra platser i skärgården förekommer fortfarande berättelser på Vätö om händelser från anfallet. Det berättas om hur ryssarna, när de hade bränt Norrtälje, var på väg österut i Norrtäljeviken. Vid Ilsholm, på fastlandssidan av det smala Vätösundet, ska galärerna ha gått på grund och ett batteri med dragoner som låg vid Ilsholms sydligaste udde, Eknäset, bidrog verksamt till att skjuta skeppen i sank.

Ett stort antal ryssar ska sedan ha dödats av de tappra försvararna. Enligt den folkliga traditionen skulle sundet mellan Ilsholm och Vätö ha varit fyllt av ”så många sjunkna fartyg och lik att man kunde gå torrskodd från fastlandet till Vätön” en sträcka på ett par hundra meter.

På höjden finns mycket riktigt lämningar efter en skans och strax intill lär sjunkna gamla fartyg ha hittats. Men om det folkligt beskrivna slaget verkligen har inträffat eller ej är oklart.