LANDEN OCH SÖDRA SKÄRGÅRDEN

 

OXNÖ, SVÄRDSÖ, TORÖ OCH ÖJA

 
Oja, Torö och angränsande öar och områden på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Oja, Torö och angränsande öar och områden på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

Nordstedts skärgårdskort från 2007 är onödigt snålt mot öarna norr om Öja, eller Landsort som ön ibland kallas. Uppenbarligen har förlaget på ett kompromisslöst sätt tagit fasta på definitionen att Stockholms skärgård börjar eller slutar vid Landsort och allt som ligger ens en kilometer väster om Öja har kapats bort, till exempel hela Svärdsö liksom halva Oxnö och Torö. Någonstans måste man förvisso dra gränsen, men att hävda att inte hela Torö är en del av Stockholms skärgård är huvudlöst och då följer även Oxnö och Svardsö med på köpet.

Om de ryska befälen var försiktiga med att närma sig fastlandet och undvek trånga vatten i början av kampanjen verkar de ha tänkt om när de kom längre söderut. En stor del av Nynäslandet, även gårdar flera kilometer från kusten, lades i aska och av allt att döma var fartygen inne i de smala och myllrande vattenlederna kring Järflotta, Rassa, Draget, Oxnö, Svärdsö och Torö.

I sin bok om Ösmo församling skriver Axel Quist att gårdar och torp brändes den 16 juli så långt västerut som i Ekullsvik. Tyvärr sträcker sig inte hans kartläggning längre västerut, men vi vet att öarna på andra sidan vattnet ödelades i samma utsträckning som på Nynäslandet. Vissa uppgifter anger att även dessa öar drabbades den 16 juli medan andra menar att det hände den 18–19 juli. Vilket datum det skedde får därför tills vidare vara osagt.

Likaså är de tillgängliga uppgifterna om händelserna på dessa öar, och på Öja, ganska bristfälliga i dagsläget. Det pågår ett arbete med att noga kartlägga händelserna och resultatet kommer förhoppningsvis att redovisas sommaren 1719 av Torö hembygdsförening på Landsorts vandrarhem.

I väntan på detta ges här en översiktlig genomgång av tillgängliga mantalslängder från öarna, vilket redovisas nedan. Här kan finnas några oriktiga uppgifter, mantalslängderna skulle behöva stämmas av med andra handlingar, men framför allt är det långt ifrån otänkbart att gårdar och torp saknas. Det har heller inte varit möjligt att i detta sammanhang klargöra vilka av dessa bosättningar som var gårdar och vilka som var torp. Uppgifterna måste därför ses som osäkra och syftar huvudsakligen till att ge en bild av den omfattande ödeläggelsen sommaren 1719, i stort sett alla gårdar på öarna brändes eller skövlades.

 
ÖDELAGT
Norrskog, 1 gård, bränd, juli
Västra Oxnö, 3 gårdar, skövlade, juli
Skeppsmora, 1 gård, bränd, juli
Skårnö, 1 gård, bränd, juli
Starrgården, 1 gård, bränd, juli
Södra Svärdsö, 2 gårdar, brända, juli
Storby, Söderbyn, 6 gårdar, brända, juli
Trävik, 1 gård, bränd, juli
Västankärr, 1 gård, bränd, juli
Västerbyn, 1 gård, bränd, juli
Södra Värkarö, 1 gård, bränd, juli
Norra Värkarö, 1 gård, bränd, juli
Ängsgården, Öja, bränd?, juli
Norrudden, Öja, 4 gårdar, brända, juli
Stenskravlet, Öja, 1 gård, bränd?, juli
Gabrielstorp, 1 gård, bränd, juli

ÖDELAGT
Träviksskär, 1 gård, bränd, juli
Storhamn, Öja, 1 gård, bränd, juli
Norrudden, Öja, 1 gård, bränd?, juli
Krokskär, 3 gårdar, brända, juli
Herrhamra säteri, bränt, juli
Levansvik, 1 gård, bränd, juli
Mjösund, 1 gård, bränd, juli
Norbyn, 1 gård, bränd, juli
Bråten, 1 gård, bränd, juli
Sandstugan, 1 gård, bränd, juli
Lilla Svärdsö, 1 gård, bränd?, juli
Lilludden, 1 gård, bränd, juli
Krogen, 1 gård, bränd, juli
Skutvik, Öja, 1 gård, bränd, juli
Västankärr, 1 gård, skövlad, juli
Klockarstugan, 1 gård, bränd, juli