NORRA SKÄRGÅRDEN

 

BJÖRKÖ

 
Björkö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Björkö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

Galärerna kom till Björkö redan i morgonväkten måndagen den 13 juli 1719, två dagar efter rod­darflottans ankomst till svenska vatten. Det var de norrgående galärerna under amiral von Lacy som började sitt mordbrännartåg norrut. Efter att ha bränt och plundrat Gisslingö, Tyvön, Idö och Arholma under söndagen, kom de nu till Björkö och Väddö.

Soldaterna fångade de djur som inte hade drivits ut i skogen och lade beslag på spannmål, mat och värdesaker som fanns kvar i stugorna eller förråden. Därefter stacks fyra gårdar i brand, med totalt ett femtiotal byggnader. Odlingar trampades ned eller brändes, bryggor, båtar, gärdesgårdar, spisar och husgeråd slogs sönder, redskap förstördes – allt slogs i spillror eller lades i aska och elden spred sig till den torra skogen.

Sedan fortsatte stormningarna på resten av ön. Kosacker red från by till by och gård till gård med tända facklor. Den dagen brändes de fyra gårdarna i Simpnäs, tre i Stärbsnäs, sex i Skeppsmyra, fyra i Finnala, två i Stridsby och ytterligare två i Utanå. Dessutom plundrades tre gårdar i Marum, två i Skenninge, fyra i Väster Edsvik, två i Öster Edsvik, en i Glämsta, en i Lervik och tre i Kulla.

I förteckningar över brända hemman 1719 anges att 38 hemman hemsöktes "dehls af fien­den, dehls af wårt eget Krigsfolk" vid härj­ningarna. Förutom dessa är det känt att åtminstone sex hemman i Marum undgick härjning. Likaså förefaller Lingslätö att ha klarat sig undan både härjning och brand. I Simpnäs, där byborna hade kunnat ”sal­vera” några av kreaturen, klagade allmogen över att vaktposterna som senare skickades dit förstörde allt hö och all säd.

Efter anfallet mot Björkö rodde galärflottan vidare norrut mot Väddö för fortsatta angrepp mot gårdar i Väddöviken och sedan ända upp till Gävle. När von Lacy och hans galärer försvann norrut mot Väddö drog säkert de som var kvar i trakten av Björkö en lättnadens suck. Men samtidigt anade de nog att de inte hade sett det sista av ryssen än.

Mycket riktigt dök de fruktade fartygen upp igen en dryg månad senare, den 16 augusti. De var nu på väg söderut till Arholma och Rådmansö för att förenas med den södra galärflottan inför hemfärden till Ryssland. Men såvitt känt gjordes inga anfall mot gårdar på Björkö denna gång.

ÖDELAGT
Simpnäs, 4 hemman. Brända 13/7
Stärbsnäs, 3 hemman. Brända 13/7
keppsmyra, 6 hemman. Brända 13/7
Finnala, 4 hemman. Brända 13/7
Stridsby, 2 hemman. Brända 13/7
Utanå, 2 hemman. Brända 13/7
Marum, 3 hemman. Skövlade 13/7
Mulnäs, 1 hemman. Skövlat 13/7
Kulla, 3 hemman. Skövlade 13/7
Skeninge, 2 hemman. Skövlade 13/7
Väster Edsvk, 4 hemman. Skövlade 13/7
Öster Edsvik, 2 hemman. Skövlade 13/7
Glämsta, 1 hemman. Skövlat 13/7
Lervik, 1 hemman. Skövlat 13/7