NORRA SKÄRGÅRDEN

 

BLIDÖ

 
Blidö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Blidö på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

Blidö och Yxlan var de första öar som härjades av den stora galärflottan på dess väg söderut på förmiddagen den 13 juli. Det finns inga nedtecknade skildringar av vad som hände, bara muntliga berättelser som har förts i arv, och bristfälliga officiella dokument som visar vilka gårdar som brändes eller plundrades.

Av den redovisning som gjordes några år senare får vi en bra bild av vilka gårdar som brändes och härjades, men för flera av dem finns osäkerhet om vilket datum ödeläggelsen ägde rum. Det är däremot klart att ryssarna hemsökte ön två gånger: först på vägen söderut den 13 juli och en andra gång när flottan återvände norrut, troligen den 17 augusti.

Allt talar för att ryssarna missade det smala in­loppet till Hemsundet och storbyn Oxhalsö den första dagen av aggressionerna. Men resten av Blidösund brändes ned denna dag, både den östra stranden av Yxlan och Blidö gård med alla uthus, ladugårdar, stallar, båthus och bryggor. Allt lades i ruiner, de djur som fanns kvar slak­tades, skogen brändes, skördarna trampades ner, järnföremål krossades och värdesaker plund­rades. Likaså brändes torpet i Horsvärn liksom två torp vid Bruksviken.

Gårdarna i Glyxnäs och Boda, där det bodde två brukare på varje gård, verkar däremot ha klarat sig under anfallets första dag, de ska enligt noteringarna ha bränts ner i augusti, när ryssarna var på väg norrut igen efter sitt härjningståg i den södra skärgården.

På den östra och södra sidan av Blidö är kun­skapsläget svagt, antagligen för att det inte fanns någon större gård där. Vi vet att klockaren och de två torpare som bodde på Långnäset fick all sin egendom ”mistad och spolierad”, utan närmare precisering av om gårdarna skövlades eller brändes, eller vilket datum det skedde.

Vi vet även att torpet i Österbåts – det östra båthuset eller östra båtlänningen – brändes ned medan torparen i Sandvik fick sin egendom skövlad, men inte heller för dessa känner vi till datum. Samma sak gäller torpet i Kvarnnäs, som brändes, och gårdarna i Sikmarö och Sunda, där det likaså bodde två brukare på varje. De skövlades, såvitt vi vet utan att brännas.

Eftersom det är fastlagt att Oxhalsö och Själ­bottna, liksom troligen öarna öster om Blidö, härjades i augusti, verkar det nog troligast att ryssarna koncentrerade sig på trakten kring Blidösund den 13 juli och att gårdarna och torpen på den östra sidan av ön antagligen härjades den 17 augusti, i den andra vågen, då den ryska galärflottan var på väg norrut till Kapellskär igen.

ÖDELAGT
Blidö (Fånö) säteri, bränt 13/7
Horsvärn, torp, bränt 13/7
Bruksviken, 2 torp, ? 13/7
Glyxnäs, 2 hemman, brända 17/8
Boda, 2 hemman, brända 17/8
Sunda, 2 hemman, skövlade 17/8
Sikmarö 2 hemman, skövlade 17/8
Långnäset, torp, ? 17/8
Österbåts, torp, bränt 17/8
Sandvik, torp, skövlat 17/8
Kvarnnäs, torp, bränt 17/8