NORRA SKÄRGÅRDEN

 

GRINDA

 
Grinda på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Grinda på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

De ryska galärerna lämnade Kapellskär på morgonen den 13 juli och rodde hela vägen till hjärtat av mellanskärgården. På kvällen stod hundratals byggnader stod i ljusan låga, liksom skogar och sädesfält. Brandröken låg tät i ett stråk från Furusund i norr till Gällnö, Stavsudda och Möja i söder.

Enligt Carl Gripenhielms skärgårdskarta fanns två gårdar på Grinda vid den tiden, den ena låg på höjden ovanför viken, strax väster om det nuvarande värdshuset. Kartan anger också att det fanns en andra gård några hundra meter längre västerut. Vi vet inte om Gripenhielms karta är fel, men det finns bara en gård registrerad på ön. Den andra var kanske ett torp.

Gården på Grinda låg under adelsfamiljer ända sedan slutet av 1500-talet men av allt att döma var det en eländig liten gård som ofta hade svårt att betala skatten. Sommaren 1719 verkar bonden Jöran Johansson ha drivit gården och han delade odlingarna med Johan Ersson i Västra Tranvik på Ljusterö, som nyttjade ”Lindahlen”.

På ön fanns även en 79-årig mansperson som likaså hette Jöran, med efternamnet Ersson, men vi har ingen uppgift om vem han var. Efternamnet Ersson antyder att han kan ha varit släkt med Johan Ersson i Västra Tranvik, kanske en bror, och möjligen bodde han i den västra stugan.

Om de båda Jöran hade något förstånd så körde de ut djuren i skogen när vårdkasarna tändes, samlade ihop de få värde­saker de ägde och packade sig iväg tillsammans med familjerna om de hade några. Kanske gömde de sig i skogen eller tog båten till Viggsö där de hukade bland bergknallarna medan ryssarna brända grannöarna.

Men galärerna kom inte till Grinda den kvällen, deras framryckning stannade vid Gällnö och Karklö, bara ett par kilometer från Grinda. Det skulle dröja ytterligare en månad innan de hemsökte ön. Den 15 augusti kom ryssarna tillbaka från sina aggressioner söderut. En mindre grupp tog Möjaleden västerut mot Saxarfjärden och Grinda låg mitt i farleden. Alla gårdens byggnader brändes ner till grunden och det som inte kunde brännas eller stjälas slogs sönder. Om det fanns en andra stuga brändes säkert även denna.

Allt var förlorat och vi vet att gamle Jöran Ersson dog på Grinda vid samma tid. Om det hade samband med ryssarnas anfall vet vi däremot inte. Jöran Johansson var kvar på gården nästa år men vi inte om han sedan flyttade iväg någon annanstans eller om han stannade kvar och byggde upp gården igen. Det var ett hårt arbete och kanske kändes det särskilt motigt eftersom gårdens bärighet ändå var så låg.

ÖDELAGT
Grinda, 1 gård, bränd 15/8
1 torp, ej belagt