NORRA SKÄRGÅRDEN

 

NORRÖRA OCH SÖDERÖRA

 
 
Tvillingöarna Norröra och Söderöra på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Tvillingöarna Norröra och Söderöra på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

Det förekommer olika uppgifter om hur många av gårdarna på Norröra som brändes av ryssarna. Men enligt Edvin Gustavsson, en av de mest vederhäftiga källorna, brändes alla gårdarna, inklusive kaplansbolet, komminister Humbles gård, men inget nämns om båtsmanstorpet.

Även för Söderöra är uppgifterna osäkra. Enligt Gustavsson härjades även här alla fyra gårdarna, medan andra uppger att endast en gård brändes.

Oklarheterna fortsätter sedan när det gäller vilket datum öarna hemsöktes. Vissa hävdar att det hände den 13 juli då den ryska hären var på väg söderut, men det är svårt att finna stöd för detta i officiella dokument.

Istället anger Gustavsson med stöd av dokumenten att anfallet skedde den 17 augusti då den ryska flottan var på väg norrut mot Rådmansö och Norrtälje efter att ha härjat i södra skärgården. Det verkar troligare, eftersom östra sidan av Blidö och Oxhalsö här­jades då. Det kan också ha varit så att ryssarna hemsökte öarna två gånger. Det finns gott om exempel från andra håll där de brände en del av gårdarna när de var på väg i ena riktningen och sedan återkom och brände resten på vägen tillbaka.

Oavsett vilket datum det skedde, så får det nog anses troligt att alla gårdar på båda öarna brändes ner till grunden. Med tanke på att varje gård omfattade ett 15-tal byggnader bör det ha varit en rejäl eldsvåda. Allt som inte kunde stjälas förstördes eller brändes. Bryggor, båtar, gärdes­gårdar och skörden. När elden hade lagt sig återstod bara skorstensstockarna och rykande grushögar.

Efter ödeläggelsen började livet om även på Norröra och Söderöra. På Norröra byggdes husen upp längre söderut där byn ligger idag. Byviken, eller Marn som den då kallades, var oanvändbar för båtar och då hade det gamla byläget inga fördelar längre. Några gamla byggnader som härrör från den tiden finns ännu kvar på Norröra. Mitt i byn ligger den gamla stuga som Jan Erik Sjöblom byggde strax efter branden 1719

ÖDELAGT
Norröra: 4 hemman, brända 17/8
Söderöra: 4 hemman, brända 17/8