NORRA SKÄRGÅRDEN

 

SVARTLÖGA OCH RÖDLÖGA

 
Svartlöga på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

Svartlöga på Carl Gripenhielms skärgårdskarta från 1690-talet. Väderstrecken är förvridna.

 

Svartlöga och Rödlöga tillhör de öar som omges av stor oklarhet gällande vad som egentligen hände sommaren 1719. I skatteläggningarna de följande åren nämns ingenting om ryssar, överfall, bränder eller skattebefrielse och det finns inga anspråk på skattelindring noterade i andra dokument.

Den officiella och vedertagna uppfattningen är också att öarna undgick ryssarnas stormningar. Kanske låg de i så fall för långt ut till havs för att ryssarna ska ha ansett det värt mödan att ta sig dit, eller kanske kände de inte ens till dem.

Men enligt lokal berättartradition kom de ryska galärerna till båda öarna för att härja. Svart­löga ska då ha klarat sig eftersom de ryska fartygen fastnade på grynnor i de farliga och svårnavigerade vattnen runt ön. Därpå tog öborna fram sina sälbössor och sköt på de strandsatta ryssarna tills fartygen kom loss och gav sig iväg igen.

Efter att så nesligen ha blivit förödmjukade på Svartlöga påstås ryssarna ha rott vidare till Rödlöga. Där berättar bytraditionen att även Rödlögaborna gick i strid med fienden, men med mindre framgång än Svartlögaborna.

Ryssarna ska ha tagit sig i land efter visst tumult och brände sedan ner alla byggnader på ön. Några ryssar sägs till och med ha dödats och det finns enligt vissa uppgifter ryska gravar på Västeröns södra strand, vid Enskärssundet. Tidigare fanns till och med en rest sten med inskriptioner om händelsen.

Enligt andra sägner ska det ligga en ryss begravd vid Munkvik på Rödlögas nordöstra sida. I Kalksmacken, vattnen utanför, påstås ett ryskt fartyg ha sänkts i samband med striden. Det sägs att vraket fortfarande kan skymtas från ytan vid lugnt väder.

Utöver dessa berättelser finns inga påtagliga bevis för att ryssarna ens var i närheten av vare sig Svartlöga eller Rödlöga, men det är inte alls otroligt. I så fall kan det mycket väl ha gått till så som det berättas.

Se även Svartlöga och Rödlöga bland Tidsbilder.

ÖDELAGT
Ej belagt